Zakat

Pengertian dan Pentingnya Zakat Apa itu Zakat? Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam agama Islam. Secara harfiah, zakat bermakna “pembersihan” atau “penyucian”. Dalam konteks agama Islam, zakat adalah kewajiban…