Zakat Infaq Shodaqoh

PCNU melalui Lembaga Zakat Infaq Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) siap mengelola titipan dan menyalurkan kepada yang berhak dengan amanah dan tepat sasaran.